koordinator – značenje


koordinator (latinski coordinator) – onaj koji nešto koordinira, uređuje, usklađuje, usaglašava.