koordinirati – značenje


koordinirati (latinski coordinare) – međusobno povez(iv)ati, urediti, uređivati, uskladiti, usklađivati, usaglasiti, usaglašavati; dovesti, dovoditi u odgovarajući sklad.