kopula – značenje


kopula (latinski copula):
1) veza, spoj, spona;
2) u lingvistici: oblik glagola (obično pomoćnog) koji povezuje subjekat i imenski deo predikata;
3) u logici: reč koja u svakom sudu povezuje subjekat s predikatom.