kopulacija – značenje


kopulacija (latinski copulatio):
1) spajanje, povezivanje;
2) u biologiji: polno spajanje dveju ćelija u jednu oplođenu jajnu ćeliju (kod nižih biljaka i životinja); polno sparivanje, snošaj.