kopun – značenje

 

kopun (venecijanski capon, italijanski cappone):

1) petao koji je uštrojen radi boljeg gojenja i ukusnijeg mesa;

2) figurativno: čovek koji se pravi važan.