kopun – značenje


kopun (venecijanski capon, italijanski cappone):
1) petao koji je uštrojen radi boljeg gojenja i ukusnijeg mesa;
2) figurativno: čovek koji se pravi važan.