korona – značenje


korona (latinski corona):
1) u astronomiji: spoljni, najrazređeniji sloj Sunčeve atmosfere, koji se vidi kao svetao venac oko Sunca za vreme njegovog potpunog pomračenja;
2) u muzici: znak u obliku polukruga i tačke koji se stavlja iznad ili ispod note i koji označava da se ton produžuje.