korporativizam – značenje


korporativizam (novolatinski corporativus, -izam):
1) shvatanje prema kojem društvo treba preurediti po sistemu cehovskih, strukovnih udruženja;
2) politička teorija prema kojoj državne i društvene organizacije treba da se sastoje od udruženja poslodavaca i radnika.