korteks – značenje


korteks (latinski cortex):
1) u anatomiji: kora velikog mozga;
2) u anatomiji: površinski deo bubrega ili nadbubrežne žlezde.