korund – značenje

 

korund (nemački Korund od engleskog corundum) – u mineralogiji: aluminijumov oksid (Al2O3), mineral velike tvrdoće koji se upotrebljava kao dragi kamen i kao sredstvo za glačanje metala, plastike i drveta.