kosekans – značenje


kosekans (novolatinski cosecans) – u matematici: trigonometrijska funkcija definisana kao odnos hipotenuze i naspramne katete (u pravouglom trouglu), recipročna vrednost sinusa.