kosinus – značenje

 

kosinus (novolatinski cosinus) – u matematici: trigonometrijska funkcija definisana kao odnos nalegle katete i hipotenuze (u pravouglom trouglu).