kosinus – značenje


kosinus (novolatinski cosinus) – u matematici: trigonometrijska funkcija definisana kao odnos nalegle katete i hipotenuze (u pravouglom trouglu).