košmar – značenje

 

košmar (francuski cauchemar):
1) ružan, mučan san, s priviđenjima i bunilom, mora;
2) figurativno: težak, neprijatan doživljaj.

 

košmaran, -rna, -rno – koji liči na košmar, teskoban, mučan; zbrkan, smeten.