kosmogonija – značenje


kosmogonija (grčki kosmogonía) – nauka o postanku i razvoju nebeskih tela i njihovih sistema, naročito Sunčevog sistema; nauka, mitovi, ideje i sl. o postanku sveta.