kosmologija – značenje

 

kosmologija (grčki kósmos – svemir, svet i -logía – znanje, nauka) – učenje o kosmosu, svetu kao uređenoj celini i zakonima koji vladaju u njemu.