kosmologija – značenje


kosmologija (grčki kósmos ’svemir, svet’ i -logía ’znanje, nauka’) – učenje o kosmosu, svetu kao uređenoj celini i zakonima koji vladaju u njemu.