kosmopolit – značenje

 

kosmopolit (grčki kosmopolītēs) – pristalica kosmopolitizma; građanin sveta, onaj koji ceo svet smatra svojom domovinom, a sve ljude svojim sugrađanima.

 

kosmopolitizam – ideologija koja negira nacionalne osobenosti, shvatanje po kojem ne treba da postoje državne granice; težnja za zbližavanjem ljudi bez obzira na njihovu nacionalnu, versku i bilo koju drugu posebnu pripadnost.

 

kosmopolitski, -a, -o – koji se odnosi na kosmopolite i kosmopolitizam, svojstven kosmopolitima i kosmopolitizmu; svetski.