kotangens – značenje

 

kotangens (novolatinski cotangens) – u matematici: trigonometrijska funkcija definisana kao odnos nalegle i naspramne katete (u pravouglom trouglu).