kozerija – značenje

 

kozerija (francuski causerie):
1) lako, zanimljivo, duhovito pričanje, ćaskanje;
2) zabavan, zanimljiv, često šaljiv kraći književni sastav (obično novinski) o kakvom aktuelnom događaju, nekoj ličnosti i sl.

 

kozer – osoba koja zanimljivo i duhovito priča, koja pričanjem ugodno zabavlja društvo.

 

kozerski, -a, -o – koji se odnosi na kozere, zabavan, duhovit (npr. kozerski stil, kozerska osobina).