kraniologija – značenje

 

kraniologija (grčki kraníon ’lobanja’ i -logía ’znanje, nauka’) – u anatomiji: nauka koja proučava izgled i sastav, sklop lobanje.

 

kraniolog – stručnjak koji se bavi kraniologijom.

 

kraniološki, -a, -o – koji se odnosi na kraniologiju i kraniologe.