kreacionizam – značenje


kreacionizam (engleski creationism) – u filozofiji: religijsko učenje po kojem je Bog stvorio svet i sve što je na njemu; verovanje da su sve životinjske i biljne vrste stvorene od početka, a nisu nastale evolucijom.