kreacionizam – značenje

 

kreacionizam (engleski creationism) – u filozofiji: religijsko učenje po kojem je bog stvorio svet i sve što je na njemu; verovanje da su sve životinjske i biljne vrste stvorene od početka, a nisu nastale evolucijom.

 

kreacionist(a) – pristalica, sledbenik kreacionizma.