kriptologija – značenje

 

kriptologija (grčki kryptós ’skriven’ i -logía ’znanje, nauka’) – nauka koja se bavi proučavanjem postupaka za šifrovanje i dešifrovanje tekstova.

 

kriptolog – naučnik koji se bavi kriptologijom, stručnjak za kriptologiju.