kriptologija – značenje

 

kriptologija (grčki kryptós – skriven i -logía – znanje, nauka) – nauka koja se bavi proučavanjem postupaka za šifrovanje i dešifrovanje tekstova.

 

kriptolog – naučnik koji se bavi kriptologijom, stručnjak za kriptologiju.