kriptologija – značenje

 

kriptologija (grčki kryptós – skriven i -logía – znanje, nauka) – nauka koja se bavi proučavanjem kriptografije i kriptograma, tj. postupaka za šifrovanje i dešifrovanje tekstova.

 

kriptografija (grčki kryptós – skriven i gráphein – pisati) – veština, umeće pisanja tajnim pismom, tajnim znacima; šifrovanje.

 

kriptogram (grčki kryptós – skriven i grámma – slovo):

1) tekst, spis, natpis i sl. napisan tajnim pismom, tajnim znacima, poznatim obično samo piscu i malom broju ljudi; šifra;

2) vrsta zagonetke u kojoj treba najpre pronaći ključ za rešavanje, a zatim ga primeniti da se dobije tražena reč.