ktetik – značenje

 

ktetik (grčki ktētikós) – u lingvistici: pridev izveden od geografskog imena naseljenog mesta (npr. šabački, zemunski).