kubizam – značenje


kubizam (francuski cubisme) – umetnički pravac na početku XX veka, prvenstveno u slikarstvu, čiji su predstavnici svodili ljudske figure i predmete iz prirode na osnovne geometrijske oblike (na kocku, kuglu i dr.).