kult – značenje

 

kult (latinski cultus):

1) religiozno poštovanje božanstva; religiozni obredi, služenje božanstvu;

2) velika ljubav ili izuzetno poštovanje prema nekome ili nečemu; preterano divljenje, obožavanje (kult ličnosti).

 

kultni:

1) koji se odnosi na kult, koji pripada kultu;

2) prema kome se stvorio kult, koji ima mnogo obožavalaca (npr. kultni film).