kult – značenje

 

kult (latinski cultus):

1) religiozno obožavanje, poštovanje nekog božanstva ili sveca (ređe nekog drugog lica, životinje ili predmeta kojem se pridaje natprirodna moć) i religiozni obredi koji su s tim u vezi;

2) velika ljubav ili izuzetno poštovanje prema nekome ili nečemu; preterano divljenje, obožavanje.

 

kultni:

1) koji se odnosi na kult, koji pripada kultu;

2) prema kome se stvorio kult, koji ima mnogo obožavalaca (npr. kultni film).