kumarin – značenje


kumarin (francuski coumarine) – u hemiji: organsko jedinjenje, nalazi se u nekim biljkama, a proizvodi se i sintetičkim putem, upotrebljava se za parfimisanje duvana.