kumulativan – značenje


kumulativan, -vna, -vno (novolatinski cumulativus) – koji postepeno raste; zbirni, ukupan, sveukupan.