kuraž – značenje

 

kuraž (francuski courage) – hrabrost, srčanost, smelost, odvažnost.

 

kuražan, -žna, -žno – hrabar, srčan, smeo, odvažan.

 

kuražiti:
1) hrabriti, bodriti, sokoliti (nekoga);
2) (kuražiti se) hrabriti se, sokoliti se; pokazivati se kuražnim, junačiti se.