kuriozitet – značenje

 

kuriozitet (latinski curiositas) – zanimljiva stvar, neobičan događaj; zanimljivost, neobičnost, retkost.

 

kuriozum (latinski curiosum) – neobična, retka stvar ili pojava.