kurtalisati – značenje

 

kurtalisati (turski kurtarmak, kurtulmak):
1) izbaviti, spasti, osloboditi (npr. kurtalisati nekoga bede);
2) (kurtalisati se) osloboditi se, rešiti se nečega; izbaviti se, spasti se (npr. kurtalisati se briga);
3) (kurtalisati se) osloboditi se, rešiti se nekoga, otresti se, otarasiti se.