kurtoazan – značenje

 

kurtoazan, -zna, -zno (francuski courtoisie):
1) koji se odnosi na kurtoaziju; koji se čini iz kurtoazije;
2) učtiv, uglađen.