kurvimetar – značenje

 

kurvimetar (latinski curva ’krivulja’ i grčki métron ’mera’) – instrument za merenje dužine krivih linija na crtežima i kartama, krivuljar.