kurvimetar – značenje

 

kurvimetar (latinski curva – krivulja i grčki métron – mera) – instrument za merenje dužine krivih linija na crtežima i kartama, krivuljar.