kvadriga – značenje


kvadriga (latinski quadriga):
1) istorijski: laka dvokolica s četiri konja, koja se u antičko doba upotrebljavala pri trijumfima, u trkama na olimpijskim igrama i dr.; dvokolica, četvoropreg uopšte;
2) pesnički: dvostih s rimom u sredini i na kraju.