kvantitativan – značenje


kvantitativan, -vna, -vno (srednjovekovni latinski quantitativus) – koji se odnosi na kvantitet, koji je u vezi s kvantitetom, količinski.