kvantitativan – značenje

 

kvantitativan, -vna, -vno (srednjovekovni latinski quantitativus) – koji se odnosi na kvantitet, koji je u vezi s kvantitetom, količinski.