kvarc – značenje

 

kvarc (nemački Quarz) – u mineralogiji: proziran, bezbojni mineral, silicijum-dioksid (SiO2), velike tvrdoće, koji je u sastavu većine stena Zemljine kore.

 

kvarcni, -a, -o – koji se sastoji od kvarca; koji sadrži kvarc (kvarcni pesak – pesak od sitnih zrnaca silicijum-dioksida, bitan u proizvodnji stakla; kvarcni sat – elektronski sat velike tačnosti, zasnovan na vibracijama kristala kvarca).