kvartal – značenje

 

kvartal (nemački Quartal, prema latinskom quartus – četvrti) – četvrtina godine, razdoblje od tri meseca, tromesečje.

 

kvartalni, -a, -o – koji se odnosi na kvartal, tromesečni (npr. kvartalni plan).