kvartal – značenje


kvartal (nemački Quartal) – četvrtina godine, razdoblje od tri meseca, tromesečje.