kvartal – značenje

 

kvartal (nemački Quartal, prema latinskom quartus – četvrti) – četvrtina godine, razdoblje od tri meseca, tromesečje.