kveker – značenje


kveker (engleski quakers):
1) naziv za pripadnika protestantske verske sekte Društvo prijatelja u Engleskoj i Severnoj Americi koja odbacuje crkvenu hijerarhiju, sakramente, zakletvu, službu u vojsci (rat) i dr., a demokratsku jednakost i hrišćansku dobrotvornu delatnost smatra glavnom vrlinom;
2) vrsta muškog kaputa.