kveker – značenje

 

kveker (engleski quakers):

1) naziv za pripadnika protestantske verske sekte Društvo prijatelja u Engleskoj i Severnoj Americi koja odbacuje crkvenu hijerarhiju, sakramente, zakletvu, službu u vojsci (rat) i dr., a demokratsku jednakost i hrišćansku dobrotvornu delatnost smatra glavnom vrlinom;

2) vrsta muškog kaputa.