kvintesencija – značenje

 

kvintesencija (italijanski quintessenza od srednjovekovnog latinskog quinta essentia) – ono što je najvažnije, suština, bit, srž, jezgro nečega.

 

kvintesencijalan, -lna, -lno – osnovni, suštinski, bitan.