kvota – značenje

 

kvota (srednjovekovni latinski quota (pars)):

1) ugovorom određena suma koja se plaća u utvrđenim rokovima;

2) srazmeran deo, udeo koji nekome pripada prilikom deobe;

3) propisana količina rada za utvrđeno vreme, norma;

4) unapred utvrđen, određen, ograničen broj nečega uopšte.

 

kvotirati – odrediti, određivati, propis(iv)ati kvotu, količinu nečega.