labilan – značenje


labilan, -lna, -lno (latinski labilis):
1) koji lako gubi ravnotežu, nesiguran, neučvršćen;
2) koji se lako menja, nestalan, kolebljiv (o čoveku, njegovom karakteru, osećanjima, zdravlju i sl.).