laga – značenje

 

laga (nemački Lage):

1) u muzici: položaj govornih organa pri proizvođenju tonova kada je pevačev glas najizrazitiji (donja laga, gornja laga);

2) u muzici: visina tona određena položajem govornih organa.