laga – značenje


laga (nemački Lage):
1) u muzici: položaj govornih organa pri proizvođenju tonova kada je pevačev glas najizrazitiji (donja laga, gornja laga);
2) u muzici: visina tona određena položajem govornih organa.