lager – značenje


lager (nemački Lager):
1) mesto na kojem se skladišti roba, stovarište, skladište;
2) roba na stovarištu, zaliha;
3) vojno: logor (obično koncentracioni);
4) politički ili vojni savez više zemalja;
5) ležaj, postelja;
6) u tehnici: oslonac osovine ili obrtnih delova mašine, ležaj.