lager – značenje

 

lager (nemački Lager):

1) mesto na kojem se skladišti roba, stovarište, skladište;

2) roba na stovarištu, zaliha;

3) vojno: logor (obično koncentracioni);

4) politički ili vojni savez više zemalja;

5) ležaj, postelja;

6) u tehnici: oslonac osovine ili obrtnih delova mašine, ležaj.