lajt-šou – značenje


lajt-šou (engleski light show) – svetlosni efekti, poigravanje s raznobojnim svetlima, ukrštanjem svetlosnih snopova i sl., u pozorišnoj predstavi, u diskoteci i dr. radi zabave.