lajtmotiv – značenje


lajtmotiv (nemački Leitmotiv):
1) u muzici: tema ili motiv u muzičkom delu (posebno kod Riharda Vagnera) koji se ponavlja kroz celo delo s ciljem da karakterizuje likove, dočara određeno raspoloženje, ideju i sl.;
2) figurativno: osnovna, preovlađujuća tema, ideja koja se ponavlja, misao vodilja.