lakej – značenje


lakej (francuski laquais):
1) istorijski: uniformisani sluga, na dvorovima i u bogatim kućama, koji dočekuje i poslužuje ukućane i goste;
2) sluga, pratilac;
3) figurativno: ulizica, udvorica, poltron.