laktacija – značenje

 

laktacija (novolatinski lactatio):

1) stvaranje (lučenje) mleka iz mlečnih žlezda;

2) dojenje deteta majčinim mlekom;

3) period od porođaja do prestanka lučenja mleka (kod čoveka i životinja);

4) količina mleka koju jedna krava muzara da za godinu dana.