laktacija – značenje


laktacija (novolatinski lactatio):
1) stvaranje (lučenje) mleka iz mlečnih žlezda;
2) dojenje deteta majčinim mlekom;
3) period od porođaja do prestanka lučenja mleka (kod čoveka i životinja);
4) količina mleka koju jedna krava muzara da za godinu dana.