lampas – značenje


lampas (francuski lampas):
1) traka ili gajtan, obično crvene ili zlatne boje, umetnuta duž spoljašnjeg šava nogavice s obe strane pantalona, na uniformama viših oficira ili diplomata;
2) vrsta svilene indijske i kineske tkanine sa slikama i šarama.