lanolin – značenje

 

lanolin (latinski lana – vuna i oleum – ulje) – žućkasta masna masa koja se dobija iz ovčije vune, upotrebljava se za proizvodnju kozmetičkih i medicinskih masti, kremova, sapuna i dr.