lanolin – značenje


lanolin (latinski lana ’vuna’ i oleum ’ulje’) – žućkasta masna masa koja se dobija iz ovčije vune, upotrebljava se za proizvodnju kozmetičkih i medicinskih masti, kremova, sapuna i dr.