lapidaran – značenje

 

lapidaran, -rna, -rno (latinski lapidarius) – sažet, zbijen, jezgrovit (u izražavanju).