lapidaran – značenje


lapidaran, -rna, -rno (latinski lapidarius):
1) sažet, jezgrovit, koncizan (npr. lapidaran govor, lapidarna rečenica);
2) figurativno: koji se izražava sažeto, jezgrovito, koncizno, u kratkim, sažetim rečenicama (o čoveku).