lapor – značenje

 

lapor = laporac (kasnolatinski albaris) – mekana stena sastavljena od gline, krečnjaka, peska i dr., koja se upotrebljava kao osnovna sirovina za proizvodnju cementa.