largeto – značenje

 

largeto (italijanski larghetto, deminutiv od largo):

1) (kao prilog) u muzici: oznaka za tempo, između largo i andante, umereno polagano, sporije;

2) (u imeničkoj službi) u muzici: stav u kompoziciji ili kompozicija u takvom tempu.