largeto – značenje

 

largeto (italijanski larghetto, deminutiv od largo):
1) (kao prilog) u muzici: oznaka za tempo, između largo i andante, umereno polagano, sporije;
2) (u imeničkoj službi) u muzici: stav u kompoziciji ili kompozicija u takvom tempu.