largeto – značenje


largeto prilog (italijanski larghetto):
1) u muzici: oznaka za tempo, između largo i andante, umereno polagano, sporije;
2) (u imeničkoj službi) u muzici: stav u kompoziciji ili kompozicija u takvom tempu.