larma – značenje

 

larma (nemački Lärm):
1) pomešani nerazumljivi glasovi, buka, graja, žagor; vika, galama;
2) snažan šum koji stvaraju razne naprave i dr., buka, lupa.

 

larmadžija – onaj koji suviše glasno i mnogo govori, koji diže, pravi larmu, galamdžija.