larma – značenje

 

larma (nemački Lärm) – vika, galama, buka, žagor.

 

larmadžija – onaj koji pravi larmu, vikač, galamdžija.